Hypotéky

Home / Portfolio / Hypotéky
Hypotéky

Máte zájem si pořídit vlastní byt či dům, ale nemáte dostatek vlastních finančních prostředků? Problém financování bydlení vám pomůže vyřešit stavební spoření, hypotéka či kombinace obou dvou produktů.

Odborníci vám pomohou s financováním bydlení

Domluvte si schůzku s naším hypotečním specialistou, který vám přesně na míru a zcela nezávisle a zdarma sestaví finanční plán hypotéky a navrhne nejvhodnější řešení jak vám pomoci.

Pořízení vlastního bydlení je pro každého z nás jednou z největších životních investic, kterou realizujeme.

V České republice je výhodnou možností financování bydlení stavební spoření se státním příspěvkem, které nám umožní část finančních prostředků shromáždit. Avšak většinou tato suma na financování bydlení nestačí a je nutné si vzít i hypoteční úvěr.

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU NA FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ

Hypoteční úvěr na financování bydlení vám poskytne každá banka působící na našem trhu, avšak každá za jiných podmínek. Mezi nejdůležitějšími předpoklady pro získání hypotéky na financování vašeho bydlení patří pravidelný dostatečný příjem a použití hypotečního úvěru na nákup správně oceněné nemovitosti.

JAKÉ JSOU VÝHODY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU?

 • doba splatnosti je 5 – 40 let,
 • nepotřebujete ručitele,
 • lze financovat i věci spojené s bydlením např. vybavení domácnosti,
 • ve většině případů není vyžadována životní pojistka.

JAKÉ JSOU NEVÝHODY HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU?

 • Podle aktuální situace na trhu se úrok může v průběhu splácení změnit – může být vyšší.
 • Nelze předčasně splatit hypoteční úvěr, pouze po uplynutí dohodnuté doby fixace.

JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT TU SPRÁVNOU HYPOTEČNÍ BANKU PRO FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ?

Vše záleží na možnostech klienta – výši jeho příjmů, ostatních výdajích, hodnotě  nemovitosti, kupní ceně a podmínkách banky či spořitelny. Při financování bydlení je dobré dát na doporučení hypotečního specialisty, který má dobrý přehled o finančním trhu a zná podmínky stavebních spořitelen a hypotečních bank poskytujících hypotéky.

FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Hypotéka neboli hypoteční úvěr nám umožňuje financování investic do nemovitostí, čímž rozumíme koupi, výstavbu, rekonstrukci nebo opravu  nemovitosti. Hypotéka tedy slouží výhradně pro financování bydlení. Hypoteční úvěr však nelze poskytnout na věci movité, jakými jsou např. automobil, nábytek nebo na koupi nemovitosti v zahraničí.

Hypoteční úvěr je poskytován s pevnou úrokovou sazbou a splácí se formou pevných pravidelných měsíčních částek.

Hypotéka na bydlení se poskytuje až do výše  120 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě znaleckého ocenění.

CHCETE VÍCE INFORMACÍ O MOŽNOSTECH FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ?

Chcete-li se dozvědět více informací o hypotékách, jejich podmínkách a možnostech financování bydlení, využijte zdarma našich služeb a domluvte si schůzku s naším hypotečním specialistou, který vám přesně na míru sestaví finanční plán hypotéky a navrhne nejvhodnější řešení jak vám pomoci.

Společně si tu krok po kroku projdeme celým procesem výběru a schvalování hypotéky.

Jedná se pouze o ilustrativní příklad, reálný průběh se může v některých ohledech lišit.

PŘEMÝŠLÍM O HYPOTÉCE

Koupě vlastního bydlení je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v životě. Toto rozhodnutí běžně ovlivňuje náš život po dobu 25-30 let.

Většina koupí nemovitostí se v České republice realizuje prostřednictvím hypotečních úvěrů, nebo úvěrů ze stavebního spoření.

O ČEM VŠEM BYSTE MĚLI PŘEMÝŠLET, NEŽ SE PRO HYPOTÉKU ROZHODNETE?

 • Kolik jsem ochoten a schopen měsíčně splácet?
 • Co všechno si budu muset odříct, abych si mohl vlastní bydlení dovolit?
 • Je pro mne lepší vlastní bydlení nebo pronájem?
 • Jaké jsou ceny nemovitostí v lokalitě, kde si chci bydlení koupit?
 • Kde si mohu půjčit zbytek kupní ceny, který nemám z vlastních prostředků?
 • Kolik peněz musím mít z vlastního?

Na našich webových stránkách byste měli najít odpovědi na většinu z těchto otázek.

KOLIK JSEM OCHOTEN A SCHOPEN MĚSÍČNĚ SPLÁCET?

Výše hypotéky přímo souvisí s výší její měsíční splátky – samozřejmě na to má vliv i např. úrok, nebo doba splatnosti úvěru.

Zjednodušeně se dá říci, že čím déle budete hypotéku splácet, tím nižší bude splátka, ale zároveň bude vyšší přeplacenost bance.

Asi nejoptimálnější bývá splatnost 25 let – splátka je zde poměrně rozumná a zároveň přeplacenost není tak veliká.

Každý by se měl sám v klidu rozhodnout kolik je schopen a ochoten měsíčně splácet. Rozhodující slovo ale má vždy banka – podle svých regulí určí jak maximální splátku, tak maximální dobu splatnosti (zde existují mezi bankami velké rozdíly) – při těchto výpočtech banka vychází z čistých doložitelných příjmů.

JE PRO MNE LEPŠÍ VLASTNÍ BYDLENÍ NEBO PRONÁJEM?

Obě řešení jsou zajímavá, které je to zajímavější právě pro Vás? Zkusíme si to přiblížit v pár jednoduchých odrážkách.

Nájem

 • O nemovitost se nemusíte tolik starat
 • Dá se jednoduše vypovědět a v případě potřeby přestěhovat jinam

Hypotéka

 • Bydlíte ve vlastním
 • Ceny nájmů neustále rostou, zatímco splátka hypotéky zůstane po celou dobu úvěru velmi podobná
 • Ceny nemovitostí téměř stále rostou – jedná se tak zároveň o zajímavou investici

KOLIK PENĚZ MUSÍM MÍT Z VLASTNÍHO

Dalo by se říct, že žádné – některé banky stále poskytují hypotéky do 95% ceny nemovitosti. Ale čím víc vlastních prostředků do koupě vložíte, tím nižší budete mít jak úrok, tak splátku hypotéky. Banky rozlišují několik základních variant hypoték.

 • Do 95% z ceny nemovitosti
 • Do 90%
 • Do 85%
 • Do 70%

Ne všechny banky využívají všechna tato pásmy, takže je dobré volit banku, která přesně poskytuje to, co vy potřebujete.

VYBÍRÁM BANKU

Vybrali jste si byt, orientačně spočítali kolik bude splátka hypotéky? Teď přichází jeden z nejtěžších kroků – výběr vhodné banky. Máte několik možností kde hypotéku či úvěr ze stavebního spoření získat.

Jsou to hlavně:

 • Přímo banky či stavební spořitelny
 • Společnosti zabývající se finančním poradenstvím
 • Hypoteční brokeři a specialisté

JAK ZVOLIT TU SPRÁVNOU BANKU?

Na českém trhu působí okolo 20 bank a stavebních poskytujících úvěry, které lze využít na financování bydlení. Vyznat se jak mezi bankami, tak mezi jejich produkty je velmi těžké. V bance Vám totiž samozřejmě neřeknou, kde jdou úskalí jejich produktů, nebo že třeba konkurence má produkt, který je pro Vaši situaci výrazně lepší. Navíc spoustu věcí poznáte pouze z neveřejných částí metodiky. Ideálním řešením je tedy volit hypotečního poradce, který veškerou práci udělá za vás a navíc vám dokáže dostatečně fundovaně dát vhodná doporučení.

VLASTNÍ SJEDNÁNÍ HYPOTÉKY

Vlastní sjednání hypotéky si pro názornost vysvětlíme po jednotlivých krocích

1)      SCHŮZKA S HYPOTEČNÍM SPECIALISTOU (S BANKOVNÍM SPECIALISTOU V BANCE)

Společně vyberete nejvhodnější způsob financování, právě Vám na míru. Proberete spolu výši měsíční splátky, a další parametry Vaší hypotéky. Zároveň Vám hypoteční specialista dá seznam věcí, co bude nutné k hypotéce doložit. Obvykle to jsou tyto dokumenty:

 • Doložení příjmů (daňové přiznání, potvrzení o příjmu)
 • Návrh kupní smlouvy nebo smlouvy o smlouvě budoucí
 • Společně se pak domluvíte na způsobu ocenění nemovitosti a jejím pojištění

2)      DOLOŽENÍ POŽADOVANÝCH DOKUMENTŮ A PODPIS ŽÁDOSTÍ O ÚVĚR

Na druhé schůzce si předáte ideálně všechny smluvené dokumenty, podepíšete žádosti o úvěr a další průvodní dokumenty. Během pár dní se pak rozběhne proces samotného schvalování.

3)      SCHVALOVÁNÍ ÚVĚRU

Ve většině bank trvá schválení hypotéky 1 až 2 týdny – během nich banka kontroluje příjmy klienta, nemovitost, bankovní i nebankovní registry, doložené kupní smlouvy,… Pokud je vše v pořádku, tak banka úvěr schválí a připraví smlouvy (smlouva o hypotečním úvěru, inkaso ke splácení, zástavní smlouvy k nemovitosti,…).

4)      PODPISY ÚVĚROVÝCH SMLUV

V okamžiku kdy je hypotéka schválena by Vás o tom měl Váš hypoteční specialista informovat a poměrně záhy byste měli třeba emailem dostat smlouvy k prostudování předem. Pokud je vše v pořádku, následuje podpis smluv. Ten se až na specifické výjimky děje přímo v bance.

5)      DOLOŽENÍ DOKLADŮ K ČERPÁNÍ

Po podpisu úvěrových smluv je zpravidla nutno doložit ještě nějaké dokumenty (zástavní smlouva podaná na katastr, podepsaná kupní smlouva, …). Po doložení těchto chybějících dokumentů většina bank odesílá peníze do 2-3 pracovních dnů.

PO ČERPÁNÍ

Většina bank ukládá klientovi splnění i nějakých následných podmínek po čerpání – obvykle je to třeba doložení kupní smlouvy zaregistrované katastrálním úřadem., výmaz předešlého zástavního práva atd. Lidé často na tyto podmínky zapomínají a banky je pak sankcionují – napište si tedy ideálně do diáře do kdy a co přesně máte bance doložit, abyste se vyhnuli nepříjemnostem.

PŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY NA TÉMA FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI.